Medzinárodná preprava

Nová generácia prepravy

Zabezpečujeme dopravné a špedičné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave tovaru každého druhu. Celovozové a nadrozmerné prepravy, dokládky, zberná služba a iné na základe požiadaviek zákazníka.

Našou prioritou je čo najrýchlejšie, ekonomicky najvýhodnejšie, ale najmä najbezpečnejšie prepraviť tovar podľa požiadaviek našich zákazníkov. Máme dlhoročné skúsenosti z domácich a zahraničných dopravných a špedičných firiem.

Medzinárodná preprava

Vajanského 2845/5A
Levice 934 01, Slovakia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TimoCom ID: 156461
Trans ID: 280234
Raal: 7AG

© ALMATRANS, s.r.o. All rights reserved. Powered by DigiSys Web Services s.r.o.